Ważne informacje

Pliki do pobrania
Regulamin rozgrywek
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniejRegulamin ROSA Basket Liga Amatorska - sezon 2012/2013


REGULAMIN ROZRYWEK

1. Organizacja ligi
Głównym organizatorem ROSA Basket Ligi Amatorskiej jest Grupa ROSA oraz Zarząd ROSA S.A.
W tegorocznej edycji Ligi biorą udział zespoły, które w terminie do 04.11.2012 wpłacą wpisowe
w wysokości 1000zł (tysiąca złotych). Opłata za wpisowe winna być uiszczona w sekretariacie Klubu
Sportowego ROSA-SPORT, mieszczącego się przy ul. Ptasiej 14 w Radomiu.
Każdy zespół może zgłosić maksymalnie dwunastu zawodników. Zgłoszenie kolejnego zawodnika
wiąże się z dodatkową opłatą 100zł (stu złotych), z zastrzeżeniem, że może to nastąpić tylko w sezonie
regularnym.
Dla nowych zespołów, które w swoim składzie mają co najmniej 70% zawodników, którzy
nie uczestniczyli wcześniej w radomskich rozgrywkach koszykarskich amatorów oraz zespołów
składających się wyłącznie z młodzieży szkolnej, która ukończyła 17. rok życia, a także dla drużyn
spoza granic administracyjnych Miasta Radomia Organizator gwarantuje zwrot 50% kosztów
wpisowego. Zwrot kosztów będzie możliwy po rozegraniu pełnego sezonu regularnego, a jego realizacja
odbędzie się w siedzibie klubu ROSA-SPORT.
W rozgrywkach ROSA Basket Ligi Amatorskiej nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający aktualną
licencję PZKosz lub WOZKosz na sezon 2012/2013.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach ROSA Basket Ligi Amatorskiej na własną odpowiedzialność,
po pisemnym wyrażeniu zgody na druku zgłoszeniowym do rozgrywek. Młodzież szkolna, która
nie ukończyła 18. roku życia winna dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów. Formularz przystąpienia do rozgrywek oraz formularz dla osób niepełnoletnich jest dostępny
do pobrania na naszym fanpage’u, do którego adres podany jest w podpunkcie KONTAKT.
Organizator Ligi w sezonie 2012/2013 zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania zawodów.
Rozgrywki rozpoczynają się 09.11.2012 r. Miejscem odbywania zawodów jest Hala Sportowa Zespołu
Szkół Budowlanych przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu. Mecze odbywać się będą w piątki od godziny
20 oraz w niedziele od godziny 13.

2. System rozgrywek
Wszystkie spotkania rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami FIBA, za wyjątkiem czasu
trwania kwart i momentu przeprowadzania zmian. Mecze trwać będą 4 x 8 minut, a zmiany mogą
być lotne, czyli dokonywane bez ich wcześniejszej sygnalizacji.
Przerwy między I i II oraz III i IV kwartą trwają jedną minutę, a między II i III pięć minut.
ROSA Basket Liga Amatorska będzie podzielona na trzy rundy. Sezon regularny składa się z dwóch
rund: zasadniczej oraz rewanżowej. Po nich następuje faza Play-off.
W rundzie zasadniczej i rewanżowej odbędą się mecze na zasadzie "każdy z każdym". Runda Play–off
zostanie rozegrana systemem pucharowym dla pierwszych czterech zespołów według systemu 1-4 i 2-3
i rozgrywana będzie do dwóch zwycięstw.
W fazie Play-off może uczestniczyć zawodnik, który rozegrał co najmniej dwa spotkania w sezonie
regularnym.
Każda drużyna ma prawo do jednego walkoweru (w punktacji za 0pkt), drugi powoduje dyskwalifikację
z dalszej części rozgrywek.
Po rozegraniu rundy zasadniczej i rewanżowej, zespoły, które awansowały do fazy Play-off będą mogły
dokonać transferu jednego zawodnika z drużyn, które odpadły z dalszych rozgrywek. Koszt
jednorazowego transferu to 100zł (sto złotych). Kwota ta musi być wpłacona do kasy klubu
ROSA-SPORT przed rozpoczęciem fazy Play-off.
W finale ROSA Basket Ligi Amatorskiej zagrają zwycięzcy z par 1-4 i 2-3. O miejsce trzecie pokonani
z par 1-4 oraz 2-3. Mecz finałowy oraz mecz o trzecie miejsce rozgrywany jest do jednego zwycięstwa.
Na koniec sezonu Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.

3. Sprawy dyscyplinarne.
Zawody ROSA Basket Ligi Amatorskiej powinny być rozgrywane w przyjaznej atmosferze zgodnie
z duchem zasady fair-play. Profesjonalna obsada sędziowska (dwóch arbitrów podczas jednego meczu)
powinna załagodzić wszelkie ewentualne napięcia i konflikty.
Organizator przewiduje kary finansowe na następujące zdarzenia podczas rozgrywania meczów:
- pierwszy faul techniczny dla zawodnika – kara finansowa 50zł (pięćdziesiąt złotych)
- drugi faul techniczny (wykluczenie) dla tego samego zawodnika w jednym meczu – 100zł (sto złotych)
Środki pieniężne za faule techniczne należy uiścić w kasie klubu ROSA-SPORT przed rozpoczęciem
następnej kolejki spotkań. Niewpłacenie w/w kwoty skutkuje dyskwalifikacją zawodnika z dalszych
rozgrywek.
Zawodnik, który zgromadzi na swym koncie trzy przewinienia techniczne obligatoryjnie otrzyma
dyskwalifikację na jeden mecz.
Organizator zastrzega sobie prawo do odsunięcia zawodnika z rozgrywek ligi amatorskiej za niesportową
postawę, wyjątkową brutalność lub inne zdarzenia wynikające z niedostosowania się do zasad
rozgrywania spotkań zgodnie z duchem fair-play.
Wszelkie zniszczenia mienia powstałe na obiekcie rozgrywek z winy zawodników obciążają konto
drużyny, za które odpowiada kierownik lub kapitan zespołu.
Kary finansowe trafiają do Organizatora ROSA Basket Ligi Amatorskiej.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i skradzione w czasie rozgrywek Ligi Amatorskiej.
Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz stosowania
innych używek.

4. Kontakt.
Wszelkie zapytania odnośnie organizacji Ligi oraz zgłoszeń do rozgrywek prosimy wysyłać na adres
mailowy facebook@rosasport.pl. Jesteśmy również do dyspozycji pod numerem telefonu +48691055877.
Wszelkie informacje mogą Państwo śledzić na bieżąco na naszej stronie facebook’owej pod adresem
www.facebook.com/RosaBasketLigaAmatorska oraz na stronie www.rosasport.pl. Nie jest wymagana
rejestracja na portalu Facebook. W zakładce PLIKI są udostępnione wszelkie dokumenty potrzebne
do sprawnego zapisu do rozgrywek.